چیل جوجه کش2 میدون زده 

 

 از اسپانیایی های فریدون علیزاده 

 

جوجه هروس لاری چوب سنگین جوجه12 ماهه از نسل دیوونه 

 

 جوجه خروس لاری اصیل7ماهه پدری ازخیری گرمه ای دست عادل صابری2میدون زده مادری ازپرمرغی های خودم.جوجه کشی های خودم. 

 

 جوجه خروس7ماهه از نسلهای محکم و میدون زده.جوجه کشی خودم. 

  

  خروس18 ماهه اصیل4دنگ بدچوب و خارزن. 

 

جوجه لاری اصیل12 ماهه ازنسل پدیده ی معروف........یه کسوگرفتم عالی بود. 

  

 مرغ لاری اصیل متعلق به دوست عزیزم. 

 

 از خسک های بندر....... 

 

 مرغ لاری اصیل از نسلای عادل صابری.جوجه های خوبی داده واقعا. 

 

  جوجه مرغ لاری اصیل که2 تا نسل خیلی محکم رو بهم زدم و این جوجه را کشیدم.

+ نوشته شده توسط سيد یاسین در دوشنبه ۱۷ فروردین۱۳۹۴ و ساعت 12:10 |


Powered By
BLOGFA.COM