خروس پرمرغی ریش.آخرنژاد و نسل.جوجه کش  

جوجه خروس 2 ماهه از نسل صابونی زنجان و طوسی ها 

+ نوشته شده توسط سید یاسینی در پنجشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ و ساعت 22:5 |


Powered By
BLOGFA.COM